Zespoły Lotowe
LpZespół Lotowy
1 Rejon Krzeszowic-Kalwaria
2 KRZESZ.-KALWAR.-LIBIAZ-ALWERNIA